24.10.2020


10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Триводици, общ. Стамболийски за стопанската 2016/2017г. 1.38 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски за стопанската 2016/2017г. 2.44 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на гр.Перущица, общ. Перущица за стопанската 2016/2017г. 1.48 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с.Ново село, общ. Стамболийски за стопанската 2016/2017г. 1.55 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски за стопанската 2016/2017г. 1.53 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Йоаким Груево, общ. Стамболийски за стопанската 2016/2017г. 1.67 MB
20.09.2016Г. Обява разпределение по чл.74 за ОСЗ Стамболийски 76.00 KB
08.09.2016г. образец_обява_разпределение_чл.74,ал.3 и 4 - Триводици 77.00 KB
08.09.2016г. образец_обява_разпределение_чл.74,ал.3 и 4-Перущица 77.00 KB
08.09.2016г. образец_обява_разпределение_чл.74,ал.3 и 4 Йаоким Груево 77.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Plovdiv 4000,
122, Maritza bul.

PHONES:
tel. (032) 63 40 22
fax: (032) 62 87 30