24.10.2020


07.08.2017 Заповед за формиране на комисия на основание чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването земеделските земи . 1.65 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Чешнегирово, общ.Садово за стопанската 2016/2017г. 1.71 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Богданица, общ. Садово за стопанската 2016/2017г. 2.77 MB
30.08.2016г. Обява на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ - Общинска служба по земеделие Садово 80.50 KB
30.08.2016г. Обява на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ - Общинска служба по земеделие Садово 80.50 KB
05.08.2016г. Обява на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ - Общинска служба по земеделие Садово. 67.50 KB
Заповед за формиране на комисия на основание чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването земеделските земи . 2.12 MB


ADDRESS:

Plovdiv 4000,
122, Maritza bul.

PHONES:
tel. (032) 63 40 22
fax: (032) 62 87 30