24.10.2020


10.04.2017г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /трайни насаждения/ в землището на с. Цалапица, общ. Родопи за стопанската 2016/2017г. 1.26 MB
31.03.2017г. Обява разпределение по чл.74 , ал.3 и 4 . 77.50 KB
08.03.2017г. Обява предварителни регистри чл.72_ал.4 с. Цалапица . 69.50 KB
02.03.2017г. Заповед за формиране на комисия на основание чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването земеделските земи . 562.87 KB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Златитрап, общ. Родопи за стопанската 2016/2017г. 1.43 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Устина, общ. Родопи за стопанската 2016/2017г. 1.34 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Първенец, общ. Родопи за стопанската 2016/2017г. 1.51 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Оризари, общ. Родопи за стопанската 2016/2017г. 1.30 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Марково, общ. Родопи за стопанската 2016/2017г. 1.77 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Крумово, общ. Родопи за стопанската 2016/2017г. 2.95 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Plovdiv 4000,
122, Maritza bul.

PHONES:
tel. (032) 63 40 22
fax: (032) 62 87 30