24.10.2020


10.04.2017г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /трайни насаждения/ в землището на гр. Раковски, общ. Раковски за стопанската 2016/2017г. 1.46 MB
02.03.2017г. Заповед за формиране на комисия на основание чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването земеделските земи . 500.67 KB
16.12.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за определяне цена на имотите от ОПФ, представляващи полски пътища , общинска собственост, за землището на гр. Раковски , общ. Раковски 1.31 MB
16.12.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за определяне цена на имотите от ОПФ, представляващи полски пътища , общинска собственост, за землището на с. Момино село, общ. Раковски 909.63 KB
16.12.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за определяне цена на имотите от ОПФ, представляващи полски пътища , общинска собственост, за землището на с. Шишманци , общ. Раковски 922.22 KB
16.12.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за определяне цена на имотите от ОПФ, представляващи полски пътища , общинска собственост, за землището на с. Болярино , общ. Раковски 1.02 MB
1.12.2016г. Заповед № РД11-9800 от 30.11.2016г.на Директора на ОДЗ- Пловдив за изменение на Заповед № РД11-7795/03.10.2016г. за гр. Раковски, Община Раковски за стопанската 2016/2017г. 12.67 MB
01.12.2016г. Заповед № РД11-9838 от 01.12.2016г.на Директора на ОДЗ- Пловдив за изменение на Заповед № РД11-7795-2/03.10.2016г. за с. Момино село, Община Раковски за стопанската 2016/2017г 2.10 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на гр. Раковски, общ. Раковски за стопанската 2016/2017г. 13.21 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Момино село, общ. Раковски за стопанската 2016/2017г. 2.45 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Plovdiv 4000,
122, Maritza bul.

PHONES:
tel. (032) 63 40 22
fax: (032) 62 87 30