24.10.2020


10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Виница, общ. Първомай за стопанската 2016/2017г. 3.12 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Татарево, общ. Първомай за стопанската 2016/2017г. 3.62 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Православен, общ. Първомай за стопанската 2016/2017г. 3.21 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Поройна, общ. Първомай за стопанската 2016/2017г. 1.80 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на гр. Първомай, общ. Първомай за стопанската 2016/2017г. 9.53 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Крушево, общ. Първомай за стопанската 2016/2017г. 2.60 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Караджалово, общ. Първомай за стопанската 2016/2017г. 5.74 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Езерово, общ. Първомай за стопанската 2016/2017г. 3.77 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Драгойново, общ. Първомай за стопанската 2016/2017г. 3.46 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Добри Дол, общ. Първомай за стопанската 2016/2017г. 2.27 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Plovdiv 4000,
122, Maritza bul.

PHONES:
tel. (032) 63 40 22
fax: (032) 62 87 30