24.10.2020


10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Войводиново, общ. Марица за стопанската 2016/2017г. 1.97 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /оризище/ в землището на с. Труд, общ. Марица за стопанската 2016/2017г. 1.27 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Труд, общ. Марица за стопанската 2016/2017г. 2.21 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Трилистник, общ. Марица за стопанската 2016/2017г. 1.73 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Строево, общ. Марица за стопанската 2016/2017г. 2.28 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /оризище/ в землището на с. Скутаре, общ. Марица за стопанската 2016/2017г. 1.37 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Скутаре, общ. Марица за стопанската 2016/2017г. 1.94 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Радиново, общ. Марица за стопанската 2016/2017г. 1.95 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Крислово, общ. Марица за стопанската 2016/2017г. 1.33 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /оризище/ в землището на с. Костиево, общ. Марица за стопанската 2016/2017г. 1.88 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Plovdiv 4000,
122, Maritza bul.

PHONES:
tel. (032) 63 40 22
fax: (032) 62 87 30