24.10.2020


28.04.2017г. Заповед за одобрение на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища , мери и ливади в землище с. Кръстевич, община Хисаря, област Пловдив 1.81 MB
28.04.2017г. Заповед за одобрение на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища , мери и ливади в землище гр. Хисаря , община Хисаря, област Пловдив. 1.83 MB
28.04.2017г. Заповед за одобрение на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища , мери и ливади в землище с.Старосел , община Хисаря, област Пловдив 5.25 MB
28.04.2017г. Заповед за одобрение на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища , мери и ливади в землище с.Старосел , община Хисаря, област Пловдив 1.85 MB
10.04.2017г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /трайни насаждения/ в землището на с. Старо Железаре, общ. Хисаря за стопанската 2016/2017г. 1.17 MB
10.04.2017г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /трайни насаждения/ в землището на с. Паничери, общ. Хисаря за стопанската 2016/2017г. 1.22 MB
10.04.2017г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /трайни насаждения/ в землището на с. Старосел, общ. Хисаря за стопанската 2016/2017г. 1.33 MB
09.03.2017г. Обява предварителни регистри чл.72 , ал.4 . 69.00 KB
06.03.2017г. Обява-предварителни р-ри чл.72 69.50 KB
02.03.2017г. Заповед за формиране на комисия на основание чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването земеделските земи . 492.51 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Plovdiv 4000,
122, Maritza bul.

PHONES:
tel. (032) 63 40 22
fax: (032) 62 87 30