24.10.2020


Издаване на административни актове
повече>>>

Упражняване на нормативно установени права
повече>>>

Регистрационни режими
повече>>>

Административни услуги с наименование предоставяни от ОСЗ от КККР, съгласно ЗКИР
повече>>>


ADDRESS:

Plovdiv 4000,
122, Maritza bul.

PHONES:
tel. (032) 63 40 22
fax: (032) 62 87 30