29.05.2024


Заповед ПО-09-180-6/11.05.2022 г. за отмяна на заповед ПО-09-954-1/16.12.2022 г. за служебно разпределение на масиви за ползване за с.Поляна, общ.Стралджа 90.00 KB
Заповед № ПО-09-567-4/11.05.2022 г. за изменение на Заповед № ПО-09-567-2/12.11.2021 г. за с. Лозенец, община Стралджа, област Ямбол 133.77 KB
Обява за заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за с.Поляна на 10.05.2022 г. 68.00 KB
Заповед № ПО-09-941-14/05.04.2022 г. за изменение на Заповед № ПО-09-941-11/05.01.2022 г. за с. Люлин, община Стралджа, област Ямбол 6.41 MB
Заповед № ПО-09-53-30/05.04.2022 г. за изменение на Заповед № ПО-09-53-26/23.03.2022 г. за с. Недялско, община Стралджа, област Ямбол 173.69 KB
с.Недялско, общ.Стралджа, обл.Ямбол - заповед ПО-09-53-26/23.03.2022 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2021-2022 година 11.99 MB
Заповед ПО-09-53-25/23.03.2022 г. за отмяна на заповед ПО-09-5-1/07.01.2022 г. за служебно разпределение на масиви за ползване за с.Недялско, общ.Стралджа 90.50 KB
гр.Стралджа, общ.Стралджа, обл. Ямбол - Заповед ПО-21-75-2 /08.03.2022 г. за изменение на Заповед ПО-09-4-3 /12.01.2022 г. 262.27 KB
с.Иречеково, общ.Стралджа, обл. Ямбол - заповед ПО-09-70-5/02.02.2022 г. с карта и регистри за доброволно споразумение за стопанската 2021-2022 година 10.09 MB
с.Правдино, общ.Стралджа, обл. Ямбол - Заповед ПО-09-945-18 /21.01.2022 г. за изменение на Заповед ПО-09-945-12 /15.12.2021 г. 6.15 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854