13.04.2024


с. Бояново; общ. Елхово; област Ямбол - ЗАПОВЕД № ПО -09-671-3/24.01.2022 г. с регистри за изменение на ЗАПОВЕД № ПО -09- 671-1/13.10.2021 г. 13.25 MB
с. Гранитово; общ. Елхово; област Ямбол - ЗАПОВЕД № ПО -09-816-3/21.01.2022 г. с регистри за изменение на ЗАПОВЕД № ПО -09- 816-1/18.11.2021 г. 13.12 MB
с. Кирилово; общ. Елхово; област Ямбол - ЗАПОВЕД № ПО -09-672-3/11.01.2022 г. с регистри за изменение на ЗАПОВЕД № ПО -09- 672-1/13.10.2021 г. 170.71 KB
с.Мелница, общ.Елхово, обл. Ямбол - заповед ПО-09-969-1 /22.12.2021 г. с карта и регистри за доброволно споразумение за стопанската 2021-2022 година 158.70 KB
с.Лесово, общ.Елхово, обл. Ямбол - заповед ПО-09-968-1 /22.12.2021 г. с карта и регистри за доброволно споразумение за стопанската 2021-2022 година 246.89 KB
с. Изгрев; общ. Елхово; област Ямбол - ЗАПОВЕД № ПО -09-678-3/20.12.2021 с регистри и карта за изменение на ЗАПОВЕД № ПО -09- 678-1/13.10.2021 г. 9.19 MB
гр.Елхово, общ.Елхово, обл. Ямбол - заповед ПО-09-819-1 /19.11.2021 г. с карта и регистри за доброволно споразумение за стопанската 2021-2022 година 15.89 MB
с.Гранитово, общ.Елхово, обл. Ямбол - заповед ПО-09-816-1 /18.11.2021 г. с карта и регистри за доброволно споразумение за стопанската 2021-2022 година 12.80 MB
с.Трънково, общ.Елхово, обл. Ямбол - заповед ПО-09-802-1 /16.11.2021 г. с карта и регистри за доброволно споразумение за стопанската 2021-2022 година 3.55 MB
с.Лалково, общ.Елхово, обл. Ямбол - заповед ПО-09-763-1 /10.11.2021 г. с карта и регистри за доброволно споразумение за стопанската 2021-2022 година 9.99 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854