14.06.2024


Заповед № РД-07-055-2/28.04.2021г. за изменение на Заповед № РД-07-55/18.11.2020г. изменена със Заповед № РД-07-055-1/05.02.2021г. за землището на гр. Ямбол , общ. Ямбол, област Ямбол 83.50 KB
гр.Ямбол, общ. Ямбол , обл. Ямбол” - регистър на имотите (изменение) от споразумение за стопанската 2020-2021 година 253.42 KB
гр.Ямбол, общ. Ямбол , обл. Ямбол - бели петна (изменение) от споразумение за стопанската 2020-2021 година 47.17 KB
гр.Ямбол, общ.Ямбол - заповед ПО-09-124/02.03.2021 г. за ползване на имоти с НТП полски пътища и канали 72.60 KB
гр.Ямбол, общ.Ямбол - регистър за ползване на имоти с НТП полски пътища и канали 32.25 KB
Заповед № РД-07-055-1/05.02.2021г. за изменение на Заповед № РД-07-55/18.11.2020г. за землището на гр. Ямбол , общ. Ямбол, област Ямбол 82.00 KB
гр. Ямбол , общ. Ямбол- регистър на имотите (изменение) от споразумение за стопанската 2020-2021 година 253.57 KB
гр. Ямбол , общ. Ямбол- бели петна (изменение) от споразумение за стопанската 2020-2021 година 47.08 KB
гр. Ямбол, общ. Ямбол , обл. Ямбол - заповед РД-07-055/18.11.2020 г. на споразумение за стопанската 2020-2021 година 154.50 KB
гр. Ямбол, общ. Ямбол , обл. Ямбол - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2020-2021 година 272.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854