23.06.2024


с.Тамарино, общ.”Стралджа” - заповед РД-07-096-1/05.05.2021 г. за изменение на Заповед № РД-07-096/17.02.2021г. 88.00 KB
с.Тамарино, общ.”Стралджа” - регистър на имотите (изменение) от споразумение за стопанската 2020-2021 година 85.03 KB
с.Тамарино, общ.”Стралджа” - бели петна (изменение) от споразумение за стопанската 2020-2021 година 18.00 KB
с.Иречеково, общ.”Стралджа” - заповед РД-07-102-1/05.04.2021 г. за изменение на Заповед № РД-07-102/19.03.2021г. 88.00 KB
с.Иречеково, общ.”Стралджа” - регистър на имотите (изменение) от споразумение за стопанската 2020-2021 година 103.48 KB
с.Иречеково, общ.”Стралджа” - бели петна (изменение) от споразумение за стопанската 2020-2021 година 15.92 KB
с.Люлин, общ.”Стралджа” - заповед РД-07-090-1/29.03.2021 г. за изменение на Заповед № РД-07-90/02.02.2021г. 87.50 KB
с.Люлин, общ.”Стралджа” - регистър на имотите (изменение) от споразумение за стопанската 2020-2021 година 59.62 KB
с.Люлин, общ.”Стралджа” - бели петна (изменение) от споразумение за стопанската 2020-2021 година 16.74 KB
с.Иречеково, общ.Стралджа - заповед РД-07-102/19.03.2021 г. на споразумение за стопанската 2020-2021 година 119.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854