23.05.2024


Болярово

повече>>


Елхово

повече>>


Стралджа

повече>>


Тунджа

повече>>


Ямбол

повече>>

Заповед № ПО-09-350-93/21.10.2020 г. на директора на дирекция "Земеделие" за изменение на Заповед № ПО-09-350/05.08.2020г. за определяне състава на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за всички землища на територията на област Ямбол 219.03 KB
Приложение 1 към Заповед № ПО-09-350-93/21.10.2020 г. за членовете на комисиите по чл.37в. , ал.1 ЗСПЗЗ по землища на територията на облст Ямбол 154.82 KB
Заповед № ПО-09-350/05.08.2020 г. за определяне състава на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за всички землища на територията на област Ямбол 348.63 KB
Приложение 1 към Заповед № ПО-09-350/05.08.2020 г. 103.96 KB
Информация за размера на средно-рентното годишно плащане на земеделските земи за землищата от област Ямбол, дължимо за стопанската 2020-2021, определено на база регистрирани многогодишни договори за стопанската 2019-2020 година 305.00 KB
Съобщение до земеделските стопани относно сроковете по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и позлването на земеделските земи - споразумение / разпределение на позлването за стопанската 2020/2021 година и регламентираната процедура в ППЗСПЗЗ 57.50 KB


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854