23.05.2024


с.Тамарино, общ.Стралджа - заповед РД-07-103/23.02.2017 г. на споразумение за стопанската 2016-2017 година 115.50 KB
с.Тамарино, общ.Стралджа - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2016-2017 година 334.00 KB
с.Тамарино, общ.Стралджа - бели петна от споразумение за стопанската 2016-2017 година 52.50 KB
с.Правдино, общ.Стралджа - заповед РД-07-091/21.02.2017 г. за измененеие на споразумение за стопанската 2016-2017 година 71.00 KB
с.Правдино, общ.Стралджа - регистър на имотите от измененеие на споразумение за стопанската 2016-2017 година 342.50 KB
с.Недялско, общ.Стралджа - заповед РД-07-101/15.02.2017 г. на споразумение за стопанската 2016-2017 година 140.50 KB
с.Недялско, общ.Стралджа - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2016-2017 година 664.00 KB
с.Недялско, общ.Стралджа - бели петна от споразумение за стопанската 2016-2017 година 36.50 KB
с.Богорово, общ.Стралджа - заповед РД-07-100/15.02.2017 г. на споразумение за стопанската 2016-2017 година 112.50 KB
с.Богорово, общ.Стралджа - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2016-2017 година 203.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854