29.03.2023


актуално 28.10.2022 Протокол от проведен търг ПМЛ по чл.37 и, ал.14 от ЗСПЗЗ-2022-2023 136.50 KB
актуално 04.07.2022 Протокол от проведено заседание на основание чл.37 и, ал. 10 от ЗСПЗЗ 284.26 KB
актуално Протокол от проведен търг I тръжна сесия ДПФ-2019-2020-част 1 5.97 MB
актуално Протокол от проведен търг I тръжна сесия ДПФ-2019-2020-част 2 432.31 KB
актуално Обява за откриване на I тръжна процедура - ДПФ-2019-2020 28.50 KB
актуално Заповед за откриване на процедура за търг-2019-2020- свободни имоти ДПФ- ниви и ТН 87.00 KB
актуално Списък на имотите за участие в търг -2019*-2020- свободни имоти от ДПФ-Ниви и ТН 754.95 KB
актуално Необходими документи за участие в търг за юридически лица-2019-2020-свободни земи от ДПФ и ТН 38.84 KB
актуално Необходими документи за участие в търг за физически лица-2019-2020-свободни земи от ДПФ и ТН 37.18 KB
актуално Заповед за прекратяване на първа тръжна сесия ДПФ-2019-2020 232.91 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Vidin 3700,
12, Ribarska str.

PHONES:
(094) 601489