16.04.2024


актуално Отчет за извършени разходи във връзка с мерките за предотвратяване и разпространение на КОВИД19 -01.01.2024-31.01.2024 1.77 MB
актуално Отчет за извършени разходи във връзка с мерките за предотвратяване и разпространение на КОВИД19 -01.01.2023-31.12.2023 1.76 MB
актуално Отчет за извършени разходи във връзка с мерките за предотвратяване и разпространение на КОВИД19 -01.01.2023-31.09.2023 1.75 MB
актуално 01.08.2023 Баланс на ОДЗ Видин към 30.06.2023 2.65 MB
актуално 01.08.2023 Отчет за приходите и разходите на ОДЗ-Видин към 30.06.2023 2.57 MB
актуално 01.08.2023 Отчет за извършени разходи във връзка с мерките за предотвратяване и разпространение на КОВИД19 -01.01.2023-30.06.2023 1.18 MB
актуално 14.06.2023 Отчет за приходите и разходите на ОД"Земеделие" към 31.03.2023 814.39 KB
актуално 14.06.2023 Баланс на ОД"Земеделие" към 31.03.2023 743.28 KB
актуално Отчет за извършени разходи във връзка с мерките за предотвратяване и разпространение на КОВИД19 -01.01.2023-30.03.2023 1.08 MB
актуално Баланс на ОДЗ-Видин към 31.12.2022 860.64 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Vidin 3700,
12, Ribarska str.

PHONES:
(094) 601489