30.03.2023


актуално Отчет за приходи и разходи на ОДЗ-Видин 2.44 MB
актуално Баланс на ОДЗ към 31.03.2022 2.34 MB
актуално Отчет за касово изпълнение на бюджета на ОДЗ-Видин-към 341.03.2022 7.84 MB
актуално "ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЛЕЧЕНИЕТО МУ, МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА И СОЦИАЛНИ МЕРКИ "- месец 01- 03.2022 89.00 KB
актуално "ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЛЕЧЕНИЕТО МУ, МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА И СОЦИАЛНИ МЕРКИ "- месец01- 02.2022 89.00 KB
актуално "ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЛЕЧЕНИЕТО МУ, МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА И СОЦИАЛНИ МЕРКИ "- месец 01.2022 82.50 KB
актуално Отчет за приходите и разходите на Областна дирекция "Земеделие"- Видин-към 31.12.2021 1.67 MB
актуално Годишен касов отчет на ОДЗ-Видин-2021 6.21 MB
актуално Баланс на Областна дирекция "Земеделие"- Видин-към 31.12.2021 772.85 KB
актуално Отчет 2020 6.54 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Vidin 3700,
12, Ribarska str.

PHONES:
(094) 601489