25.02.2024


актуално 13.01.2023 Заповед за прекратяване процедура по чл.37 в за 2022-2023- Средогрив 212.66 KB
актуално 13.01.2023 Заповед за прекратяване процедура по чл.37 в за 2022-2023- Горни Лом 213.51 KB
актуално 13.01.2023 Заповед за прекратяване процедура по чл.37 в за 2022-2023- Долни Лом 212.95 KB
актуално 31.10.2022 Заповед за одобряване на проект на разпределение на масивите за ползване на земеделските земи,изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2022/2023- Репляна 319.37 KB
актуално 31.10.2022 Одобрен проект на разпределение на масивите за ползване на земеделските земи,изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2022/2023- Репляна 543.26 KB
актуално 24.10.2022 Заповед по чл.37 в от ЗСПЗЗ- 2022-2023- Чупрене 322.63 KB
актуално 24.10.2022 Споразумение по чл.37 в от ЗСПЗЗ- 2022-2023- Чупрене 2.30 MB
актуално 24.10.2022 Заповед по чл.37 в от ЗСПЗЗ-2022-2023- Търговище 323.13 KB
актуално 24.10.2022 Споразумение по чл.37 в от ЗСПЗЗ-2022-2023- Търговище 1.17 MB
актуално 18.10.2022 Заповед по чл.37 в от ЗСПЗЗ-2022-2023 - Протопопинци 316.81 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Vidin 3700,
12, Ribarska str.

PHONES:
(094) 601489