24.04.2024


актуално 01.02.2024 Заповед по чл.37 ж от ЗСПЗЗ- за календарната 2024 г.- Репляна 137.50 KB
28.12.2023 актуално Заповед за прекратяване на открита процедура по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за 2024 календарна година за землище Върбово, община Чупрене 63.29 KB
28.12.2023 актуално Заповед за прекратяване на открита процедура по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за 2024 календарна година за землище Търговище, община Чупрене 63.27 KB
28.12.2023 актуално Заповед за прекратяване на открита процедура по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за 2024 календарна година за землище Средогрив, община Чупрене 63.39 KB
28.12.2023 актуално Заповед по чл.37 ж от ЗСПЗЗ-2024- Чупрене 197.50 KB
актуално 07.11.2023 З А П О В Е Д № РД-07-63/07.11.2023 год. за определяне Комисия за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за 2024 календарна година за землището на Върбово, общ.Чупрене 79.00 KB
актуално 07.11.2023 З А П О В Е Д № РД-07-62/07.11.2023 год. за определяне Комисия за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за 2024 календарна година за землището на Търговище, общ. Чупрене 79.00 KB
актуално 07.11.2023 З А П О В Е Д № РД-07-61/07.11.2023 год. за определяне Комисия за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за 2024 календарна година за землището на Средогрив, общ.Чупрене 79.00 KB
актуално 07.11.2023 З А П О В Е Д № РД-07-59/07.11.2023 год. за определяне Комисия за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за 2024 календарна година за землището на Репляна, общ.Чупрене 79.00 KB
актуално 07.11.2023 З А П О В Е Д № РД-07-60/07.11.2023 год. за определяне Комисия за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за 2024 календарна година за землището на Чупрене, общ.Чупрене 78.50 KB


ADDRESS:

Vidin 3700,
12, Ribarska str.

PHONES:
(094) 601489