27.02.2024


Аврен

повече>>


Аксаково

повече>>

Белослав

повече>>

Бяла

повече>>

Варна
повече>>


Ветрино

повече>>


Вълчи дол

повече>>

Девня
повече>>

Долни чифлик

повече>>

Дългопол

повече>>

Провадия

повече>>

Суворово
повече>>
Заповед № РД23-04-336/24.10.2023г. на Директора на ОД”Земеделие”-Варна, издадена на основание чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, с която са определени ползвателите на земеделски земи от държавния поземлен фонд на територията на обл. Варна за стопанската 2023/2024г. 453.73 KB
Обяви за обявяване на предварителни регистри, на основание чл.72, ал.4 ОТ ППЗСПЗЗ по общини за област Варна за стопанската 2023-2024 - публикувани на 01.08.2023г 7.78 MB
ГРАФИЦИ за провеждане на заседания на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024г 10.60 MB
Заповеди за назначаване на комисии, за сключването на споразуменията за определяне на масивите за ползване на земеделски земи за землищата от област Варна по общини, при условията и реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024г 814.88 KB


ADDRESS:

Varna 9000,
1, D-r Piskyuliev str.

PHONES:
(052) 621240
(052) 6212443