28.02.2024


Аврен

повече>>


Аксаково

повече>>

Белослав

повече>>

Бяла

повече>>

Варна
повече>>


Ветрино

повече>>


Вълчи дол

повече>>

Девня
повече>>

Долни чифлик

повече>>

Дългопол

повече>>

Провадия

повече>>

Суворово
повече>>
Заповед № РД22-04-344/17.10.2022г. на Директора на ОД”Земеделие”-Варна, издадена на основание чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, с която са определени ползвателите на земеделски земи от държавния поземлен фонд на територията на обл. Варна за стопанската 2022/2023г. 458.61 KB
Изменена заповед на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землище Петров дол, община Провадия - публикувана на 28.09.2022 65.99 KB
Изменена заповед на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землище Голица, община Долни чифлик - публикувана на 05.08.2022г 64.69 KB
ГРАФИЦИ за провеждане на заседания на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023г 4.11 MB
Обяви за обявяване на предварителни регистри, на основание чл.72, ал.4 ОТ ППЗСПЗЗ по общини за област Варна за стопанската 2022-2023 - публикувани на 02.08.2022г 4.90 MB
Заповеди за назначаване на комисии, за сключването на споразуменията за определяне на масивите за ползване на земеделски земи за землищата от област Варна по общини, при условията и реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023г 854.00 KB


ADDRESS:

Varna 9000,
1, D-r Piskyuliev str.

PHONES:
(052) 621240
(052) 6212443