15.07.2024


Аврен

повече>>


Аксаково

повече>>


Белослав

повече>>


Бяла

повече>>


Варна

повече>>


Ветрино

повече>>

 

Вълчи дол

повече>>


Девня

повече>>


Долни чифлик

повече>>


Дългопол


повече>>


Провадия

повече>>


Суворово

повече>>

 

 

График на заседанията на Комисиите за сключването на споразуменията за определяне на масивите за ползване на земеделски земи за землищата от област Варна по общини, при условията и реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г 400.27 KB
Заповед на Директора на ОДЗ Варна за изменение и допълнение на Заповеди №№ РД 18-17-1/01.08.2018 г., РД 18-17-2/01.08.2018 г., РД 18-17-3/01.08.2018 г., РД 18-17-4/01.08.2018 г., РД 18-17-5/01.08.2018 г., РД 18-17-6/01.08.2018 г., РД 18-17-7/01.08.2018 г., РД 18-17-8/01.08.2018 г., РД 18-17-9/01.08.2018 г., РД 18-17-10/01.08.2018 г., РД 18-17-11/01.08.2018 г., РД 18-17-12/01.08.2018 г. и РД 18-17-13/03.08.2018 г. - публуикувана на 14.08.2018г 268.00 KB
Изменена заповед за назначаване на комисии, за сключването на споразуменията за определяне на масивите за ползване на земеделски земи при условията и реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г за землищата на Община Бяла - публикувана на 08.08.2018г 264.50 KB
Заповеди за назначаване на комисии, за сключването на споразуменията за определяне на масивите за ползване на земеделски земи за землищата от област Варна по общини, при условията и реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г 1.09 MB
Обяви за обявяване на предварителни регистри, на основание чл.72, ал.4 ОТ ППЗСПЗЗ по общини за област Варна - публикувани на 01.08.2018г 4.65 MB


ADDRESS:

Varna 9000,
1, D-r Piskyuliev str.

PHONES:
(052) 621240
(052) 6212443