27.02.2024


Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Белоградец, община Ветрино - публикувана на 03.10.2016г 238.28 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Доброплодно, община Ветрино - публикувана на 03.10.2016г 208.18 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Габърница, община Ветрино - публикувана на 03.10.2016г 64.72 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Млада гвардия, община Ветрино - публикувана на 03.10.2016г 136.02 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Момчилово, община Ветрино - публикувана на 03.10.2016г 103.56 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Неофит Рилски, община Ветрино - публикувана на 03.10.2016г 221.16 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Невша, община Ветрино - публикувана на 03.10.2016г 232.20 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Ягнило, община Ветрино - публикувана на 03.10.2016г 130.90 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Средно село, община Ветрино - публикувана на 03.10.2016г 86.71 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Ветрино, община Ветрино - публикувана на 03.10.2016г 265.76 KB


ADDRESS:

Varna 9000,
1, D-r Piskyuliev str.

PHONES:
(052) 621240
(052) 6212443