04.03.2024


Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Бяла, община Бяла - публикувана на 03.02.2017г 531.00 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Бяла, община Бяла - публикувана на 02.11.2016г 3.35 MB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Горица, община Бяла - публикувана на 13.10.2016г 1.39 MB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Самотино, община Бяла - публикувана на 03.10.2016г 559.00 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Попович, община Бяла - публикувана на 03.10.2016г 1.19 MB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Господиново, община Бяла - публикувана на 03.10.2016г 975.50 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Дюлино, община Бяла - публикувана на 03.10.2016г 1.13 MB


ADDRESS:

Varna 9000,
1, D-r Piskyuliev str.

PHONES:
(052) 621240
(052) 6212443