27.02.2024


Формуляр за окончателните резултати от проведен конкурс за длъжността "старши експерт" в ОСЗ - Аврен - публикувано на 21.02.2024 35.00 KB
Формуляр за окончателните резултати от проведен конкурс за длъжността "младши експерт" в ОСЗ - Долни чифлик - публикувано на 21.02.2024 35.00 KB
Информация за допуснатите кандидати за длъжността: “Младши експерт” в административно звено: ОСЗ – Долни чифлик, към ГД“Аграрно развитие“ при Областна дирекция “Земеделие” - Варна - публикувана на 02.02.2024 г. 73.92 KB
Информация за допуснатите кандидати за длъжността: “Старши експерт” в административно звено: ОСЗ – Аврен, към ГД“Аграрно развитие“ при Областна дирекция “Земеделие” - Варна - публикувана на 02.02.2024 г. 73.83 KB
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: “Старши експерт” в административно звено: Общинска служба по земеделие – Аврен, ГД“Аграрно развитие“ при Областна дирекция “Земеделие” - Варна - публикуван на 29.01.2024 г. 71.59 KB
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: “Младши експерт” в административно звено: Общинска служба по земеделие – Долни чифлик, ГД“Аграрно развитие“ при Областна дирекция “Земеделие” - Варна - публикуван на 29.01.2024 г. 71.50 KB
Заявление за участие в конкурс 24.36 KB
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл 28.00 KB


ADDRESS:

Varna 9000,
1, D-r Piskyuliev str.

PHONES:
(052) 621240
(052) 6212443