27.02.2024


Новата зелена архитектура в ОСП 2021-2027 577.97 KB
Новата завишена условност в ОСП 2021-2027 185.51 KB
Проект на анализ състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост 25072019 1.54 MB
Комуникационна стратегия 483.29 KB
Система за мониторинг на земеделските площи 25072019 3.58 MB
Новите моменти в пакета за ОСП 2021-2027 25072019 1.66 MB
Преговори за новата обща селскостопанска политика на ЕС 2021-2027 25072019 823.30 KB
ОСП в контекста на преговорите за многогодишната финансова рамка на ЕС 2021-2027 25072019 1.54 MB
Визия на Република България за бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2020 г. 64.30 KB
Покана за участие в избор на представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г. 60.99 KB


ADDRESS:

Varna 9000,
1, D-r Piskyuliev str.

PHONES:
(052) 621240
(052) 6212443