23.06.2024


Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж, за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 18.11.2022 г. 10.01 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Едрево, общ. Николаево, за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 15.11.2022 г. 3.19 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Елхово, общ. Николаево, за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 15.11.2022 г. 6.67 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи "Трайни насаждения" за землището на с. Елхово, общ. Николаево, за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 15.11.2022 г. 2.35 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на гр. Николаево, общ. Николаево, за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 15.11.2022 г. 3.78 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи "Трайни насаждения" за землището на гр. Николаево, общ. Николаево, за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 15.11.2022 г. 4.26 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Нова махала, общ. Николаево, за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 15.11.2022 г. 3.98 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи "Трайни насаждения" за землището на с. Нова махала, общ. Николаево, за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 15.11.2022 г. 3.68 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Паничерево, общ. Гурково за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 28.10.2022 г. 5.13 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи - трайнинасаждения за землището на гр. Гурково, общ. Гурково за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 28.10.2022 г. 5.90 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289