15.07.2024


Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 18.10.2022 г. 6.41 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Долно ново село, общ. Братя Даскалови за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 25.10.2022 г. 2.71 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения за землището на с. Долно ново село, общ. Братя Даскалови за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 25.10.2022 г. 2.14 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Колю Мариново, общ. Братя Даскалови за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 25.10.2022 г. 3.95 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения за землището на с. Колю Мариново, общ. Братя Даскалови за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 25.10.2022 г. 2.47 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Малко Дряново, общ. Братя Даскалови за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 25.10.2022 г. 3.11 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения за землището на с. Малко Дряново, общ. Братя Даскалови за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 25.10.2022 г. 2.55 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Найденово, общ. Братя Даскалови за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 25.10.2022 г. 4.19 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Опълченец, общ. Братя Даскалови за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 25.10.2022 г. 3.88 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Плодовитово, общ. Братя Даскалови за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 25.10.2022 г. 3.71 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289