25.02.2024


Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-1379-2/29.09.2021 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на Споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Знаменосец, ЕКАТТЕ 31293, община Раднево, за стопанската 2021/2022 година. 70.50 KB
Заповед за актуалзиране на правно основание по Заповед № ПО-09-1337-2/30.09.2021 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на Споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Сърнево, община Раднево, за стопанската 2021/2022 година. 71.50 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-1200-2/30.09.2021 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на Споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Даскал Атанасово, ЕКАТТЕ 20153, община Раднево, за стопанската 2021/2022 година, публикувана на 19.10.2021 г. 71.00 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Знаменосец, общ. Раднево за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 7.10.2021 г. 4.02 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Землен, общ. Раднево за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 7.10.2021 г. 3.03 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Трънково, общ. Раднево за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 7.10.2021 г. 3.63 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Трояново, общ. Раднево за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 7.10.2021 г. 2.54 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Тополяне, общ. Раднево за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 7.10.2021 г. 2.20 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Тихомирово, общ. Раднево за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 7.10.2021 г. 2.57 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Свободен, общ. Раднево за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 7.10.2021 г. 3.33 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289