25.04.2024


Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Бяло поле, общ. Опан за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 25.10.2021 г. 4.49 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Ястребово, общ. Опан за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 6.10.2021 г. 3.68 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Венец, общ. Опан за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 6.10.2021 г. 2.30 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Васил Левски, общ. Опан за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 6.10.2021 г. 4.42 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Тракия, общ. Опан за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 6.10.2021 г. 3.50 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Столетово, общ. Опан за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 6.10.2021 г. 2.36 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Средец, общ. Опан за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 6.10.2021 г. 3.67 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Пъстрен, общ. Опан за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 6.10.2021 г. 3.84 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Опан за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 6.10.2021 г. 5.10 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Кравино, общ. Опан за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 6.10.2021 г. 2.24 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289