25.05.2024


Заповед за актуализиране на правно основание по Заповед № ПО-09-1420-2/25.10.2021 г. и Заповед № ПО-09-1419-2/15.10.2021 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на Споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Горно Черковище, община Казанлък, за стопанската 2021/2022 година. 77.00 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения за землището на с. Горно Черковище, общ. Казанлък за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 25.10.2021 г. 743.68 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Горно Черковище, общ. Казанлък за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 25.10.2021 г. 2.21 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Шейново, общ. Казанлък за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 25.10.2021 г. 590.63 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения за землището на с. Средногорово, общ. Казанлък за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 25.10.2021 г. 1.74 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Средногорово, общ. Казанлък за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 25.10.2021 г. 2.09 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на гр. Шипка, общ. Казанлък за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 25.10.2021 г. 592.87 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Ясеново, общ. Казанлък за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 25.10.2021 г. 457.77 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Черганово, общ. Казанлък за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 12.10.2021 г. 535.79 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Долно изворово, общ. Казанлък за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 12.10.2021 г. 514.16 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289