24.04.2024


Заповеди по чл. 37в, ал. 16, изр. 5 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за определяне цена на имотите – полски пътища, попадащи в масиви за ползване, за землищата на община Стара Загора, за стопанската 2019-2020 година - публикувани на 09.01.2020 г. 26.61 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Елхово, общ. Стара Загора за стопанската 2019/2020 гoдина – публикувана на 10.10.2019 г. 814.20 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Еленино, общ. Стара Загора за стопанската 2019/2020 гoдина – публикувана на 10.10.2019 г. 2.75 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Арнаутито, общ. Стара Загора за стопанската 2019/2020 гoдина – публикувана на 10.10.2019 г. 6.66 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Бъдеще, общ. Стара Загора за стопанската 2019/2020 гoдина – публикувана на 10.10.2019 г. 5.00 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Бенковски, общ. Стара Загора за стопанската 2019/2020 гoдина – публикувана на 10.10.2019 г. 3.56 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Богомилово, общ. Стара Загора за стопанската 2019/2020 гoдина – публикувана на 10.10.2019 г. 5.22 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Борилово, общ. Стара Загора за стопанската 2019/2020 гoдина – публикувана на 10.10.2019 г. 4.95 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Борово, общ. Стара Загора за стопанската 2019/2020 гoдина – публикувана на 10.10.2019 г. 238.81 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Братя Кунчеви, общ. Стара Загора за стопанската 2019/2020 гoдина – публикувана на 10.10.2019 г. 4.41 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289