25.04.2024


Заповед № РД-07-148 / 19.06.2012 г. на директора на Областна дирекция “Земеделие” Стара Загора и представеното доброволно споразумение за землището на гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора с ЕКАТТЕ 35167 101.00 KB
101.00 KB
Заповед № РД-07-154 / 19.06.2012 г. на директора на Областна дирекция “Земеделие” Стара Загора и представеното доброволно споразумение за землището на с. Гита, община Чирпан, област Стара Загора с ЕКАТТЕ 14920 103.50 KB
Заповед № РД-07-154 / 19.06.2012 г. за доброволно споразумение за землището на с. Димитриево, община Чирпан, област Стара Загора с ЕКАТТЕ 21049 104.00 KB
Заповед № РД-07-154 / 19.06.2012 г. за доброволно споразумение за землището на с. Държава, община Чирпан, област Стара Загора с ЕКАТТЕ 24623 100.50 KB
Заповед № РД-07-154 / 19.06.2012 г. за доброволно споразумение за землището на с. Ценово, община Чирпан, област Стара Загора с ЕКАТТЕ 78375 103.00 KB
Заповед № РД-07-154 / 19.06.2012 г. за доброволно споразумение за землището на с. Целина, община Чирпан, област Стара Загора с ЕКАТТЕ 78330 99.50 KB


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289