24.06.2024


НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Васил Левски, общ. Опан, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 04.10.2016 г. 3.71 MB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Тракия, общ. Опан, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 04.10.2016 г. 2.53 MB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Столетово, общ. Опан, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 04.10.2016 г. 1.83 MB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Средец, общ. Опан, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 04.10.2016 г. 3.75 MB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Пъстрен, общ. Опан, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 04.10.2016 г. 3.02 MB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Опан, общ. Опан, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 04.10.2016 г. 5.05 MB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Кравино, общ. Опан, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 04.10.2016 г. 1.29 MB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Княжевско, общ. Опан, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 04.10.2016 г. 3.04 MB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Ястребово, общ. Опан, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 04.10.2016 г. 2.35 MB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Бяло поле, общ. Опан, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 04.10.2016 г. 5.60 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289