29.11.2021


27.10.2021г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2021-2022г. за землището на с. Езерче, община Цар Калоян, област Разград 5.30 MB
26.10.2021г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2021-2022г. за землището на гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград 3.89 MB
18.10.2021г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2021-2022г. за землището на с. Костанденец, община Цар Калоян, област Разград 4.02 MB
График на заседанията на комисията във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2021-2022 година за землищата от община Цар Калоян 64.29 KB
Обявление във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2021-2022 година за землищата от община Цар Калоян 24.50 KB


ADDRESS:

Razdrad 7200,
10, N.Y.Vaptzarov str.

PHONES:
tel. (084) 616 011