29.11.2021


08.12.2020г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021г. за землището на с. Езерче, община Цар Калоян, област Разград 3.61 MB
03.12.2020г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021г. за землището на гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград 6.37 MB
19.11.2020г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021г. за землището на с. Костанденец, община Цар Калоян, област Разград 5.25 MB
28.09.2020г. Среща на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ с ползвателите в землището на с. Костанденец на 30.09.2020г. 69.72 KB
График на заседанията на комисията във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2020-2021 година за землищата от община Цар Калоян 88.50 KB
Обявление във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2020-2021 година за землищата от община Цар Калоян 62.28 KB


ADDRESS:

Razdrad 7200,
10, N.Y.Vaptzarov str.

PHONES:
tel. (084) 616 011