05.12.2021


08.05.2019г. Заповед за изменение на заповед № РД-11-01-94/09.11.2018г. на Директора на ОД”Земеделие” – Разград, с която е одобрено споразумение по чл. 37в, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за землището на с. Манастирци, община Лозница, област Разград за стопанската 2018-2019 година 391.00 KB
09.11.2018г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 г. за землището на с Манастирци, община Лозница, област Разград - изменена със Заповед № ПО-09-25/07.05.2019г. 100.39 KB
09.04.2019г. Заповед за изменение на заповед № РД-11-01-95/12.11.2018 г. на Директора на ОД”Земеделие” – Разград, с която е одобрено споразумение по чл. 37в, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за землището на с. Трапище, община Лозница, област Разград за стопанската 2018-2019 година 74.50 KB
13.11.2018г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 г. за землището на с. Трапище, община Лозница, област Разград - изменена със Заповед № РД-11-01-95-2/09.04.2019г. 115.67 KB
10.12.2018г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4, 16 и 17 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за определяне цена на имотите – общинска собственост, представляващи полски пътища, включени в разпределените масиви за ползване за стопанската 2018-2019 г., находящи се в землището на с. Веселина, община Лозница, област Разград 76.50 KB
10.12.2018г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4, 16 и 17 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за определяне цена на имотите – общинска собственост, представляващи полски пътища, включени в разпределените масиви за ползване за стопанската 2018-2019 г., находящи се в землището на с. Гороцвет, община Лозница, област Разград 75.00 KB
10.12.2018г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4, 16 и 17 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за определяне цена на имотите – общинска собственост, представляващи полски пътища, включени в разпределените масиви за ползване за стопанската 2018-2019 г., находящи се в землището на с. Крояч, община Лозница, област Разград 76.50 KB
10.12.2018г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4, 16 и 17 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за определяне цена на имотите – общинска собственост, представляващи полски пътища, включени в разпределените масиви за ползване за стопанската 2018-2019 г., находящи се в землището на с. Студенец, община Лозница, област Разград 76.50 KB
10.12.2018г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4, 16 и 17 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за определяне цена на имотите – общинска собственост, представляващи полски пътища, включени в разпределените масиви за ползване за стопанската 2018-2019 г., находящи се в землището на гр. Лозница, община Лозница, област Разград 76.00 KB
10.12.2018г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4, 16 и 17 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за определяне цена на имотите – общинска собственост, представляващи полски пътища, включени в разпределените масиви за ползване за стопанската 2018-2019 г., находящи се в землището на с. Чудомир, община Лозница, област Разград 78.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Razdrad 7200,
10, N.Y.Vaptzarov str.

PHONES:
tel. (084) 616 011