29.11.2021


Заповед за изменение на Заповед № РД-11-01-69/01.10.2014 г. на директора на ОД“Земеделие“ – Разград, с която е одобрено Споразумението по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с. Раковски, община Разград, област Разград за стопанската 2014-2015 година 84.00 KB
Заповед на основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс за поправка на допусната техническа грешка в споразумението по чл. 37в, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землището на гр. Лозница, община Лозница, област Разград за стопанската 2014-2015 година 78.00 KB
Заповед на основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс за поправка на допусната явна фактическа грешка в споразумението по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с. Балкански, община Разград за стопанската 2014-2015 година 80.00 KB
Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 75а, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Желязковец, община Самуил, област Разград. 76.50 KB
Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 75а, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Владимировци, община Самуил, област Разград. 76.50 KB
Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 75а, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Ножарово, община Самуил, област Разград. 76.50 KB
Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 75а, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград. 76.50 KB
Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 75а, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Костанденец, община Цар Калоян, област Разград. 77.00 KB
Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 75а, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Манастирци, община Лозница, област Разград 76.50 KB
Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 75а, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Трапище, община Лозница, област Разград 78.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Razdrad 7200,
10, N.Y.Vaptzarov str.

PHONES:
tel. (084) 616 011