05.12.2021


17.08.2020г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в Главна дирекция ”Аграрно развитие”, Областна дирекция "Земеделие" - Разград 77.50 KB
29.07.2020г. Обява за конкурс за длъжността „младши експерт” в Главна дирекция ”Аграрно развитие” , Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 88.00 KB
05.03.2020г. Протокол за определяне на система за провеждане и оценяване на тест в конкурс за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Исперих, Главна дирекция ”Аграрно развитие”, Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 93.00 KB
24.02.2020г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността "младши експерт" в Общинска служба по земеделие – Исперих, Главна дирекция "Аграрно развитие", ОД"Земеделие" Разград 76.00 KB
05.02.2020г. Обява за конкурс за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Исперих, Главна дирекция ”Аграрно развитие” , Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 86.00 KB
04.09.2019г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността "старши експерт" в Главна дирекция "Аграрно развитие", ОД"Земеделие" Разград 75.00 KB
26.08.2019г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността "младши експерт" в Главна дирекция "Аграрно развитие", ОД"Земеделие" Разград 359.88 KB
13.08.2019г. Обява за конкурс за длъжността „старши експерт” в Главна дирекция ”Аграрно развитие”", Областна дирекция "Земеделие" - Разград 84.50 KB
08.08.2019г. Обява за конкурс за длъжността „младши експерт” в Главна дирекция ”Аграрно развитие” , Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 88.00 KB
29.07.2019г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в интервю за длъжността „старши юрисконсулт” в Дирекция „АПФСДЧР“, Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 73.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Razdrad 7200,
10, N.Y.Vaptzarov str.

PHONES:
tel. (084) 616 011