29.10.2020


Протокол от дейността на комисия, назначена със заповед No 1158/10.12.2013 г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в ОДЗ Пловдив за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка чрез покупка на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив" 671.25 KB
Публична покана за обществена поръчка с предмет "Закупуване и доставка на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пловдив 1.28 MB
Публична покана за обществена поръчка с предмет "Доставка на течни горива-бензин, пропан-бутан и дизелово гориво за нуждите на ОД "Земеделие" - гр. Пловдив на територията на област Пловдив, чрез карти за безналично плащане" 1.17 MB
Приложения (образци на документите) към публична покана за обществена поръчка с предмет "Доставка на течни горива-бензин, пропан-бутан и дизелово гориво за нуждите на ОД "Земеделие" - гр. Пловдив на територията на област Пловдив, чрез карти за безналично плащане" 93.79 KB
Публична покана за обществена поръчка с предмет "Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пловдив" 1.36 MB
Приложения (образци на документите) към публична покана за обществена поръчка с предмет "Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пловдив" 153.29 KB
Публична покана за общестена поръчка с предмет "Закупуване и доставка на персонални компютри (конфигурация компютър с монитор) и периферни устройства за нуждите на ОДЗ Пловдив" 1.43 MB
Приложения (образци на документите) към публична покана за обществена поръчка с предмет "Закупуване и доставка на персонални компютри (конфигурация компютър с монитор) и периферни устройства за нуждите на ОДЗ Пловдив" 211.72 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2


ADDRESS:

Plovdiv 4000,
122, Maritza bul.

PHONES:
tel. (032) 63 40 22
fax: (032) 62 87 30