28.01.2023


Заповеди полски пътища на територията на община Черноочене. Публикувано на 06.12.2022 г. 6.16 MB
Заповеди на директора на ОДЗ - Кърджали за служебни разпределения на масивите за ползване в землищата на територията на община Черноочене за стопанската 2022/2023 г. и регистър по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ. Публикувано на 30.09.2022 г. 1.01 MB
Заповеди на директора на ОДЗ - Кърджали за доброволни споразумения на масивите за ползване в землищата на територията на община Черноочене за стопанската 2022/2023 г. и регистър по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ.Публикувано на 30.09.2022 г. 16.67 MB
Заповед за прекратяване Дядовско - публикувано на 26.08.2022 г. 260.98 KB
Заповед за прекратяване Куцово - публикувано на 26.08.2022 г. 264.34 KB
Заповед за прекратяване Русалина - публикувано на 26.08.2022 г. 262.50 KB
Заповед за прекратяване Новоселище - публикувано на 26.08.2022 г. 261.72 KB
Заповед за прекратяване Мурга - публикувано на 26.08.2022 г. 259.84 KB
Заповед за прекратяване Бакалите - публикувано на 26.08.2022 г. 259.87 KB
На основание чл.72, ал.7 от ППЗСПЗЗ Общинска служба по земеделие Черноочене обявява и уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2022/2023 година в землищата на селата: Бакалите, Бели вир, Божурци, Бостанци, Бърза река, Верско, Водач, Вождово, Габрово, Даскалово, Драганово, Дядовско, Железник, Женда, Житница, Йончово, Каблешково, Каняк, Комунига, Куцово, Лясково, Минзухар, Мурга, Новоселище, Ночево, Паничково, Патица, Петелово, Пряпорец, Пчеларово, Русалина, Свободиново, Соколите, Среднево, Средска, Черна нива, Черноочене, Ябълчени и Яворово, че комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ.Публикувано на 23.08.2022 г. 59.55 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Kardzhali 6600,
74, Balgaria blvd.

PHONES:
tel./fax
(0361) 6 29 76