21.04.2024


Проект на Анализ на състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, изготвен от Институт по аграрна икономика – публикувано на 01.08.2019 г. 14.50 MB
ОСП в контекста на преговорите за многогодишната финансова рамка на ЕС 2021-2027 25072019 – публикувано на 01.08.2019 г. 1.54 MB
Преговори за новата обща селскостопанска политика на ЕС 2021-2027 25072019 – публикувано на 01.08.2019 г. 823.30 KB
Новите моменти в пакета за ОСП 2021-2027 25072019 – публикувано на 01.08.2019 г. 1.66 MB
Система за мониторинг на земеделските площи 25072019 – публикувано на 01.08.2019 г. 3.58 MB
Комуникационна стратегия – публикувано на 01.08.2019 г. 483.29 KB
Проект на анализ състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост 25072019 – публикувано на 01.08.2019 г. 1.54 MB
Покана за участие в избор на представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г. – публикувана на 01.08.2019 г. 60.99 KB
Визия на Република България за бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2020 г. – публикувано на 01.08.2019 г. 64.30 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3


ADDRESS:

Kardzhali 6600,
74, Balgaria blvd.

PHONES:
tel./fax
(0361) 6 29 76