25.04.2024

З А П О В Е Д № ПО-09-29 от 28.05.2020 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на началника на Общинска служба по земеделие – гр. Свиленград с рег. № РД-12-05-87/ 27.05.2020 год. и искане с рег. № РД-12-05-84/ 20.05.2020 год. 199.10 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-28 от 14.05.2020 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод заявление с рег. № Д-38/ 14.05.2020 год. 182.58 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-27 от 27.04.2020 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на началника на Общинска служба по земеделие – гр. Ивайловград с рег. № Д-26-1/ 27.04.2020 год. и заявление с рег. № Д-26/ 24.04.2020 год. 221.56 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-26 от 27.04.2020 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на началника на Общинска служба по земеделие – гр. Любимец с рег. № ПО-09-25-1/ 24.04.2020 год. и заявление с рег. № ПО-09-25/ 24.04.2020 год. 227.79 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-24 от 23.04.2020 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на началника на Общинска служба по земеделие – гр. Харманли с рег. № РД-12-05-58-1/ 20.04.2020 год. и заявление с рег. № РД-12-05-58/ 13.04.2020 год. 243.00 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-23 от 14.04.2020 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на началника на Общинска служба по земеделие – гр. Харманли с рег. № РД-12-05-57-1/ 08.04.2020 год. и заявление с рег. № РД-12-05-57/ 06.04.2020 год. 290.48 KB
З А П О В Е Д № РД-09-22 от 27.02.2020г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция "Земеделие", във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ по повод доклад на началник Общинска служба по земеделие - гр. Tополовград с рег. №РД-12-05-41-1/27.02.2020г. и заявление с рег. №РД-12-05-41/27.02.2020г. 196.23 KB
З А П О В Е Д № РД-09-21 от 24.02.2020г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция "Земеделие", във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ по повод доклад на началник Общинска служба по земеделие - гр. Свиленград с рег. №РД-12-05-37-1/19.02.2020г. и заявление с рег. №РД-12-05-37/18.02.2020г. 207.49 KB
З А П О В Е Д № РД-09-20 от 24.02.2020г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция "Земеделие", във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ по повод доклад на началник Общинска служба по земеделие - гр. Свиленград с рег. №РД-12-05-39-1/19.02.2020г. и заявление с рег. №РД-12-05-39/18.02.2020г. 211.89 KB
З А П О В Е Д № РД-09-18 от 12.02.2020г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция "Земеделие", във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ по повод доклад на в.и.д. началник Общинска служба по земеделие - гр. Хасково с рег. №ПО-09-17-1/11.02.2020г. и заявление с рег. №ПО-09-17/11.02.2020г. 200.69 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg