23.09.2023


Всички новини

24.11.2021 г.

Уведомление на ОД"Земеделие" Варна до всички арендатори

Уважаеми арендатори, ОД „Земеделие“-Варна Ви уведомява, че за имоти с № 078097 /00084.78.97/ и с № 078098 /00084.78.97/ в землището на с.Аврен, община Аврен Договора за аренда е ПРЕКРАТЕН!

Към настоящия момент за имотите няма действащ аренден/наемен договор.
Същите ще бъдат обявени на втора тръжна сесия за стопанската 2021-2022г. за отглеждане на едногодишни полски култури.

На всеки, който обработва имоти с № 078097 и с № 078098 в землището на с.Аврен, общ.Аврен без действащ договор ще му бъде издадена заповед по чл.34, ал.8 от ЗСПЗЗ за НЕПРАВОМЕРНО ПОЛЗВАНЕ!Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пюскюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа