новини
Всички новини

02.02.2023 г.

На 14 февруари ще се проведе информационна кампания за стопаните от област Стара Загора

От 6 февруари започва националната информационна кампания на Министерството на земеделието за Стратегическия план

Министерството на земеделието започва национална информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. от 6 февруари 2023 г. Инициативата има за цел да запознае земеделските стопани с условията за прилагането на инструментите по него. В рамките на събитията ще бъдат представени различните интервенции, разписани в Стратегическия план, като земеделските стопани ще могат да задават въпроси на екипа от експерти на Министерството на земеделието.

06.02.23 г. от 11 ч. в Монтана за земеделски стопани от областите Видин, Враца и Монтана;
o   Зала „Конферентна“ на хотел „Житомир“, ул. „Драган Цанков“, Монтана
·       07.02.23 г. от 10 ч. в Плевен за земеделски стопани от областите Ловеч и Плевен;
o   Зала „Плевен“, пл. „Възраждане“ №1, сградата на Областна администрация Плевен
·       07.02.23 г. от 15:30 ч. във Велико Търново за земеделски стопани от областите Габрово и Велико Търново;
o   Зала „500“, пл. „Център“ №2, сградата на Областна администрация Велико Търново
·       08.02.23 г. от 11 ч. в Русе за земеделски стопани от областите Търговище, Разград и Русе;
o   Зала „Европа“, Доходно здание, пл. „Свобода“ № 4, Русе
·       09.02.23 г. от 11 ч. в Добрич за земеделски стопани от областите Варна, Шумен, Силистра и Добрич;
o   Зала „Европа“, ул. Независимост № 5 в сградата на Областна администрация Добрич
·       13.02.23 г. от 11 ч. в Ямбол за земеделски стопани от областите Бургас, Сливен и Ямбол;
!!!! ще бъде уточнена утре (03.02) и ще получите допълнителен мейл за залата. Ще бъде една от двете: Зала „Съвременност“, Безистен или Зала на община Тунджа, пл. Освобождение 1

·       14.02.23 г. от 11 ч. в Хасково за земеделски стопани от областите Стара Загора, Кърджали и Хасково;
o   Зала „Хасково“, пл. „Общински“ №1,  в сградата на Община Хасково

·       15.02.23 г. от 11 ч. в Пловдив за земеделски стопани от областите Пазарджик, Смолян и Пловдив;
o   Аулата на Аграрен университет Пловдив, бул. „Meндeлeeв“ № 12
·       16.02.23 г. от 11 ч. в Благоевград за земеделски стопани от областите Кюстендил, Перник, София град, София област и Благоевград;
o   Зала „22-ри септември“, пл. „Георги Измирлиев-Македонче“ № 1, сградата на Общинския съвет Благоевград

ВЪЗМОНО Е ДА НАСТЪПЯТ ПРОМЕНИ ОТНОСНО МЯСТОТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИТЕ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ,
ПРИ КОЕТО ТЕ ЩЕ БЪДАТ СВОЕВРЕМЕННО УВЕДОМЕНИ!


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Решение № 2/16.02.2023 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 84.00 KB
Решение № 1/12.01.2023 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 67.00 KB
График за провеждане на ГТП на ЗГТ от ОД "Земеделие" - Стара Загора през месец Март 2023. 510.71 KB
Заповед № РД 46-54/28.02.2023 г. на министъра на земеделието, за определяне на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд за отдаване под наем или аренда за стопанската 2023/2024 г. 178.87 KB
Заповед № РД-04-177-8/27.02.2023 г. на директорa на ОД "Земеделие" - Стара Загора за прекратяване на процедура за провеждане на първи търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с чл. 27, ал. 8, изречение второ, предложение първо от ЗСПЗЗ на недвижим имот, частна държавна собственост в с. Княжевско, общ. Опан. 104.50 KB
Заповед № ПО-03-50-52/22.02.2023 г. на директорa на ОД "Земеделие" - Стара Загора за класираните на първо и второ място кандидати след проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, процедурата на който е открита със Заповед № ПО-03-50-45/08.12.2022 г. на директорa на ОД "Земеделие" - Стара Загора. 96.50 KB
Протокол № 7.1 от 31.01.2023 г. за разглеждане на възражения срещу Протокол № 7 от 18.01.2023 г. от търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ. 82.00 KB
Протокол № 30.1 от 31.01.2023 г. за разглеждане на възражения срещу Протокол № 30 от 18.01.2023 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, процедурата за който е открита със Заповед № ПО-03-50-45/08.12.2022 г. на директорa на ОД "Земеделие" - Стара Загора. 84.00 KB
Протокол от 25.01.2023 г. за определяне размера на средното рентно плащане за календарната 2022 г. по начин на трайно ползване на земеделските земи за землищата на територията на област Стара Загора, съгласно §2е от ДР на ЗСПЗЗ. 358.00 KB
График за провеждане на ГТП на ЗГТ от ОД "Земеделие" - Стара Загора през месец Февруари 2023. 355.47 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »