18.05.2022


Класиране на кандидатите от конкурса за заемане на длъжността „главен експерт“ в Общинска служба по земеделие – гр. Павел баня, ГД «Аграрно развитие» при ОД ”Земеделие” - Стара Загора – обявено на 18.04.2022 г. 66.50 KB
Дата, час и място на провеждане на конкурса за длъжността: „главен експерт“ в Общинска служба по земеделие – гр. Павел баня, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора 18.07 KB
Списък на недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността „главен експерт“ в Общинска служба по земеделие – гр. Павал баня 73.50 KB
Списък на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „главен експерт“ в Общинска служба по земеделие – гр. Павал баня 68.50 KB
Класиране на кандидатите за длъжността: старши юрисконсулт в дирекция АПФСДЧР при ОД „Земеделие“ – Стара Загора - публикувано на 21.03.2022 г. 67.00 KB
Обявление за конкурс за длъжностите "главен експерт" в Общинска служба по земеделие - гр. Павел баня, публикувано на 17.03.2022 г. 43.50 KB
Информация относно системата за определяне на резултатите от провеждания конкурс за длъжността: старши юрисконсулт в дирекция АПФСДЧР. 64.32 KB
Дата, час и място на провеждане на конкурса за длъжността: старши юрисконсулт в дирекция АПФСДЧР 17.82 KB
Списък на недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността "старши юрискосулт" в дирекция АПФСДЧР 74.50 KB
Списък на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността "старши юрискосулт" в дирекция АПФСДЧР 69.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »