29.01.2020


Извлечение от Протокол за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжността: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ при ОД ”Земеделие” – гр. Стара Загора 69.00 KB
С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА,ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ ПРИ ОДЗ - СТАРА ЗАГОРА - публикуван на 29.08.2019 г. 79.50 KB
Обявление за конкурс за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора - публикувано на 14.08.2019 г. 38.50 KB
Извлечение от Протокол за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие - гр. Стара Загора - публикуван на 11.04.2019 г. 66.00 KB
Извлечение от Протокол за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие - гр. Мъглиж - публикуван на 11.04.2019 г. 64.50 KB
С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - СТАРА ЗАГОРА - публикуван на 29.03.2019 г. 71.00 KB
С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - МЪГЛИЖ - публикуван на 29.03.2019 г. 69.00 KB
Обявление за конкурс за длъжностите: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – гр. Мъглиж и СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – гр. Стара Загора - публикувано на 12.03.2019 г. 40.50 KB
Извлечение от Протокол за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжността: старши експерт в Главна дирекция ”Аграрно развитие” при ОД „Земеделие“ – гр. Стара Загора 64.50 KB
Списък на недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора: - публикувано на 03.01.2019 г. 72.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »