30.11.2021


Извлечение от Протокол за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжносттa: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОСЗ – Стара Загора - публикувано на 19.03.2021 70.00 KB
Извлечение от Протокол за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжносттa: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОСЗ – Павел баня - публикувано на 19.03.2021 68.50 KB
Система за определяне на резултатите от конкурса за длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – гр. Стара Загора и Общинска служба по земеделие – гр. Павел баня – публикувано на 05.03.2021 г. 86.00 KB
ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА за длъжността: „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в Общинска служба по земеделие - гр. Стара Загора и „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в Общинска служба по земеделие - гр. Павел баня - публикувано на 24.02.2021 г. 17.67 KB
С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. СТАРА ЗАГОРА 75.00 KB
С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. ПАВЕЛ БАНЯ 66.00 KB
Конкурс за длъжностите: младши експерт в Общинска служба по земеделие – гр. Стара Загора и младши експерт в Общинска служба по земеделие – гр. Павел баня, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора, публикувано на 02.02.2021 г.. 42.00 KB
Извлечение от Протокол за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжносттa: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОСЗ – Казанлък - публикувано на 24.08.2020 70.00 KB
Извлечение от Протокол за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжносттa: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в ОСЗ – с. Братя Даскалови - публикувано на 24.08.2020г. 70.00 KB
Система за определяне на резултатите от конкурса за длъжностите: „старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – с. Братя Даскалови и „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – гр. Казанлък – публикувано на 11.08.2020 г. 85.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »