03.06.2023


Класиране на кандидатите от конкурса за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – гр. Мъглиж, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора, публикувано на 29.05.2023 г. 70.50 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността: „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – гр. Мъглиж, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора - публикувано на 25.05.2023 г. 57.38 KB
Дата, час и място на провеждане на конкурса за длъжността: „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие - град Мъглиж, ГД "Аграрно развитие" при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора, публикуван на 17.05.2023 г. 14.00 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността „младши експерт“ в общинска служба по земеделие - Мъглиж. 71.50 KB
Конкурс за длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – гр. Мъглиж, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора - публикувана на 28.04.2023г. 43.00 KB
Класиране на кандидатите от конкурса за заемане на длъжностите СТАРШИ ЕКСПЕРТ и МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – гр. Чирпан, ИРМ Офис с. Братя Даскалови, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора, публикувано на 30.11.2022 г. 73.50 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжностите: „старши експерт“ и „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – гр. Чирпан, ИРМ Офис с. Братя Даскалови, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора - публикувано на 28.11.2022 г. 57.45 KB
Дата, час и място на провеждане на конкурса за длъжностите: „старши експерт“ и „младши експерт“ - в Общинска служба по земеделие - град Чирпан, ИРМ офис Братя Даскалови, ГД "Аграрно развитие" при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора, публикуван на 21.11.2022 г. 14.35 KB
14.35 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжностите „старши експерт“ и „младши експерт“ - 2бр. в общинска служба по земеделие - Чирпан, ИРМ офис Братя Даскалови 72.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »