29.11.2021


Новини

Всички новини

11.10.2021 г.

ВАЖНО! ДО ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, УЧАСТВАЩИ В СПОРАЗУМЕНИЯ !!!


ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ" – СОФИЯ-ГРАД,

 

УВЕДОМЯВА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, УЧАСТВАЩИ В СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА УЕДРЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА, ЧЕ ОТ ДНЕС 11.10.2021 ГОД. ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ ТРИМЕСЕЧЕН СРОК, В КОЙТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ИЗПЛАТЕНИ ВСИЧКИ ДЪЛЖИМИ СУМИ ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗСПЗЗ (Т.НАР. „БЕЛИ ПЕТНА")


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark
                                  Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg