23.03.2023


Новини

Всички новини

15.09.2021 г.

Важно за земеделски стопани, които произвеждат зърнени култури на обща площ от 5 или повече декара

република българия

 министерство на земеделието, храните и горите

 областна дирекция “земеделие” – силистра

  7500 Силистра, ул. “Христо Смирненски” № 2, ет. 3, пк 5 тел./факс 086 / 822 063; 821 989

  е-mail: odzg_Silistra@mzh.government.bg


СЪОБЩЕНИЕ

         Във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2015 за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно, ДВ бр. 94/29.11.2019г., ОД „Земеделие“ гр.Силистра уведомява всички земеделски стопани, които произвеждат зърнени култури на обща площ от 5 или повече декара, задължително подават Декларация за количество произведено зърно. /Приложение № 3 от Наредбата/. Декларациите се подават ежегодно от земеделските стопани в ОД „Земеделие“ по местонахождение на площите за производство за съответната реколтна година в срок до:

30 септември – за мека пшеница, твърда пшеница ечемик, ръж, овес, тритикале и рапица;

30 ноември – за царевица, слънчоглед, соя.

Декларацията се подава на хартиен носител или по електронен път.

При неподаване на декларации /Приложение № 3/ са предвидени санкции по чл. 63а от ЗПООПЗПЕС, както следва:

от 500 до 5000 лв. за физически лица

от 1000 до 15000 лв. за юридически лица


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

АДРЕС:
гр. Силистра 7500,
ул. "Хр. Смирненски" 2 ет 3,4.


ТЕЛЕФОНИ:

тел. /факс:(086) 822 063

                  (086) 821 989

отдел Агростатистика

(086) 821 766 

.

e-mail адреси:

odz.silistra@gmail.com

 ODZG_Silistra@mzh.government.bg


Телефони за оперативна информация:

 (086) 821 989

 
 


 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА

 


 

ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

zarno.silistra@gmail.com