24.09.2023


Всички новини

08.01.2021 г.

На вниманието на всички пчелари и земеделски стопани.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, обнародвана в ДВ бр. 101 от 27 ноември 2020г., Ви уведомяваме, че с нея е регламентиран нов начин за оповестяване на пчеларите за предстоящите третирания с препрати  за растителна защита на земеделските култури, чрез нарочно създадена Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните  дейности (ЕПОРД), поддържана от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

В тази връзка всички пчелари и земеделски стопани обработващи площи със земеделски култури ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ РЕГИСТРАЦИЯ ДО 31 ЯНУАРИ 2021г. В ЕПОРД.

Важно е да се знае, че до 28 февруари 2021г., в случай на третиране на земеделски площи, уведомяването ще се извършва по досегашния ред и чрез ЕПОРД, А ОТ 01 МАРТ 2021Г. УВЕДОМЯВАНЕТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА   САМО  ЧРЕЗ   ЕПОРД!

В раздел "Актуално" е публикувано "Ръководство за потребителите".Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане