новини
Всички новини

10.08.2021 г.

Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство


От 01.09.2021 г. до 24.09.2021 г. МЗХГ обявява прием на заявления за "ПОМОЩ  ПОД  ФОРМАТА  НА  ОТСТЪПКА ОТ СТОЙНОСТТА НА АКЦИЗА ВЪРХУ ГАЗЬОЛА, ИЗПОЛЗВАН В ПЪРВИЧНОТО СЕЛСКОСТОПАНСКО  ПРОИЗВОДСТВО" ЗА 2021 г.
Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Декларация по по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ и оглед на имот/и – физически лица 2021-2022 13.60 KB
Декларация по по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ и оглед на имот/и – юридически лица 2021-2022 14.68 KB
ОДЗ Шумен – свободни площи за едногодишни полски култури § 12А-4 44.50 KB
ОДЗ Шумен – свободни площи за едногодишни полски култури 384.00 KB
ОДЗ Шумен – свободни площи с трайни насаждения 47.50 KB
Договор за аренда - създаване и отглеждане на трайни насаждения 2021-2022 33.19 KB
Договор за аренда на съществуващи трайни насаждения 2021-2022 31.89 KB
Договор за аренда на едногодишни полски култури 2021-2022 31.95 KB
Договор за аренда на едногодишни полски култури чл.47о, ал.2 2021-2022 33.55 KB
Договор за наем – една стопанска година на едногодишни полски култури 2021-2022 30.61 KB
Договор за наем на едногодишни полски култури 2021-2022 30.16 KB
Договор за наем на съществуващи трайни насаждения 2021-2022 33.20 KB
Заявление за физически лица 2021-2022 22.29 KB
Заявление за юридически лица 2021-2022 24.05 KB
Заповед за търг първа тръжна сесия 2021-2022 101.00 KB
 1. «
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 12
 11. 13
 12. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане