24.01.2021


Go back
30.10.2020г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021г. за землището на с. Каменар, община Лозница, област Разград - изменена със заповед № ПО-09-464-4 / 16.12.2020г. 2.85 MB
30.10.2020г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021г. за землището на с. Трапище, община Лозница, област Разград 3.52 MB
30.10.2020г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021г. за землището на с. Синя вода, община Лозница, област Разград 2.58 MB
30.10.2020г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021г. за землището на с. Сейдол, община Лозница, област Разград 2.11 MB


ADDRESS:

Razdrad 7200,
10, N.Y.Vaptzarov str.

PHONES:
tel. (084) 616 011